Ekologisk hudvårdsterapi

Hudvårdsterapi är något som fått ett genomslag de senaste åren. Namnet hudvårdsterapi omfattar mer än huden, det omfattar hela människan. Hudvårdsterapi bedriv vanligtvis av utbildad personal som genomgått någon forma av diplomerad eller certifierad utbildning.

Hudvårdsterapi har en helhetssyn, det gäller hela människan inte bara huden. En hudvårdsterapeut väger in hela vardagen för människan, så som kost, motion, tankar, känslor, rutiner, kroppsvård och val av produkter

Vad ingår i begreppet hudvårdsterapi?

Ekologisk tänkande bygger på att välja produkter direkt från naturen utan tillsats av kemiska ämnen eller oljor som inte är naturliga. Hudvårdsterapeuten använder sig av ekologiska och växtbaserade produkter. Inga mineraloljor, färgämnen eller andra kemiska tillsatser. Olika former av massage är vanligt förekommande som ger ett resultat av att cirkulationen i kroppen ökar. Denna form av massage skiljer sig från vanlig massage då syftet är av helt annan karaktär. Så för att en hudvårdsterapeut ska kunna ge dig det bästa så görs någon form av kartläggning för att se vilket som är det optimala för dig.

Hur vet jag att jag väljer rätt metod?

Börja med att söka på olika hudvårdsterapeuter. Läs om deras metod, utbildning, diplom eller certifikat. Det finns i dag många som jobbar inom denna sektor, alla är inte utbildade men behöver för den delen inte vara sämre. Tryggast för dig är att följa upp det val du avser göra med hänsyn till att det kan kosta en hel del för att komma dit du vill med din hälsa och välmående. Var noga med att fråga om produkter mm, var tydlig med dina önskemål och vad du vill uppnå med att genomföra hudvårdsterapi. Var beredd på att detta inte enbart handlar om en behandling utan är en process. Var lyhörd och fråga om du inte förstår. Du kan alltid läsa artiklar och information på nätet för att tidigt själv skapa din en bild.

Sammanfattning

Ekologisk hudvårdsterapi bygger på en helhetssyn där det används ekologiska produkter från växtriket. Det handlar om hela kroppen och bedrivs av utbildade personer som har en dokumenterad utbildning. Denna typ av behandling är ett samarbete mellan dig och terapeuten där ni tillsammans går igen dina behov och skapar en plan. Enstaka behandlingar är oftast inte varaktiga utan det krävs en viss tid av struktur och ambition. Kom ihåg att det handlar om hela din livsstil och en förändring tar sin tid och resultatet kommer inte omedelbart. Det krävs tålamod och en positiv inställning till det du genomför. Som redan är nämnt så handlar det även om dina tankar och känslor för det som du genomför. En förändring ska alltid bygga på en målbild för dig så skapa en målbild där du ser att du tillsammans med hudvårdsterapeuten lyckas med det du önskar. Självklart kan detta göras på egen hand men att finna rätt i floran av produkter och allt annat som krävs kan vara svårt utan rådgivning och stöd för dig. Innan du söker var noga med att läsa om olika metoder och erbjudanden för att du ska finna det som känns rätt för dig. Oftast går det att ringa och ta ett samtal med vederbörande.

Dela med sig

© 2021 Roots Sthlm